Krok za krokem
postup pro případ škod a nehod

Krok 1: Zjištění škody
Zjistili jste poškození vozidla nebo jste způsobili škodu/byli účastníky nehody?
a) Zjistili jste již způsobenou škodu? → Postupujte procesem vyzvednutí dodávky, kde máte možnost zdokumentovat předchozí poškození nebo nahlásit zjištěné poškození telefonicky našemu týmu zákaznické podpory.
b) Způsobili jste škodu/byli účastníky nehody → pokračujte krokem 2.
Krok 2: Nahlášení škody
Okamžitý kontakt:
Neprodleně nás informujte o nehodě nebo způsobené škodě a sdělte nám, jak ke škodě došlo. Využijte k tomu náš e-mail support@123-transporter.cz.
Pokud potřebujete asistenční službu, zavolejte na číslo +420 466 100 777.
Poškození zdokumentujte fotografiemi. Nezapomeňte pořídit jak detailní fotografie poškození, tak i celkové fotografie zobrazující polohu poškození na vozidle.
Krok 3: Záznam o nehodě & záznam o škodě
Při dopravních nehodách:
Bezpečnost především! Ujistěte se, že jsou všichni zúčastnění v bezpečí a že jim nehrozí bezprostřední nebezpečí.
V případě potřeby zavolejte policii a záchrannou službu.
Vyplňte záznam o nehodě a záznam o škodě a vyměňte si potřebné informace se všemi účastníky nehody. Potřebujeme jména, adresy, údaje o pojištění, registrační značky a hlavně: průběh škody.
Krok 4: Předání dokumentů
Předání dokumentů:
Neprodleně nám zašlete vyplněný záznam o nehodě a záznam o škodě a policejní dokumentaci, pokud je k dispozici, a to e-mailem na adresu support@123-transporter.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně škody/pojistné události nebo nejasnosti v případě nehody, obraťte se na náš tým zákaznické podpory.