Impresum

123 Shared Mobility Czechia s.r.o.,
Na Strži 1702/65,
14000 Praha,
Česká republika
Jednatel: Albert Vu

Řešení sporů v EU

V souladu s nařízením o řešení spotřebitelských sporů on-line (nařízení o řešení sporů on-line) bychom Vás rádi informovali o platformě pro řešení sporů on-line (platforma ODR). Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti na platformě Evropské komise pro řešení sporů online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Potřebné kontaktní údaje naleznete výše v našem právním upozornění, ale rádi bychom Vás upozornili, že nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory.

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek

Obsah těchto webových stránek neustále vyvíjíme a snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Bohužel nemůžeme převzít odpovědnost za správnost veškerého obsahu těchto webových stránek, zejména za obsah poskytovaný třetími stranami. Pokud si všimnete jakéhokoli problematického nebo nezákonného obsahu, neprodleně nás kontaktujte, kontaktní údaje najdete v tiráži.

Odpovědnost za odkazy na těchto webových stránkách

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za jejichž obsah neneseme odpovědnost, protože jsme neměli a nemáme žádné poznatky o nezákonných aktivitách, nezaznamenali jsme takové nezákonnosti a odkazy bychom okamžitě odstranili, pokud bychom se o nezákonnostech dozvěděli. Pokud si na našich webových stránkách všimnete nezákonných odkazů, kontaktujte nás, prosím.

Upozornění o autorských právech

Veškerý obsah těchto webových stránek (obrázky, fotografie, texty, videa) podléhá autorským právům. V případě potřeby podnikneme právní kroky proti neoprávněnému použití částí obsahu našich webových stránek.

Titulky obrázků

Obrázky, fotografie a grafika na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Práva k obrázkům vlastní následující fotografové a společnosti: 123 Shared Mobility Czechia s.r.o.

Hudební tituly

Hudba na počkání "The Lounge" Zdroj: https://www.bensound.com